Archives

April 21, 2009

New Holocaust Museum opens in Palestine: Report in Hebrew: YNet ( no English translation exists yet)

ביישוב הערבי נחנך מוזיאון לזכר השואה. ראש העיר יוביל תהלוכה כדי להזכיר את פשעי הנאצים – וגם למחות על הגדר. “אם ילכו נגד מדיניות היטלר, נחיה בשלום”, אמרו המארגנים
בימים בהם חלקים מהעולם המוסלמי משמיצים מעל במה בינלאומית את העם היהודי ומעוררים זכרונות מחרידים – בקרב ערביי הארץ יש מי שפועל להציג את זוועות השואה גם לבני עמו, ולהראות את מחירה הנורא של השנאה. בכפר הפלסטיני נעלין שליד רמאללה – שהפך לאחר מסמלי המאבק נגד הקמת גדר ההפרדה – נחנך היום (ג’) רשמית מוזיאון לזכר השואה, שנפתח לפני כמה חודשים כתערוכה. בצהריים צפויים תושבים, ובראשם ראש העיר, איימן נאפע, לקיים מה שהם מגדירים “מצעד חיים” משלהם.

Click here to continue reading “April 21, 2009″ »

Permalink Print